Siste nytt fra Sky Accounting

Her kan du lese siste nytt fra fra oss i Skya24

Dette lurer du på – 7 tips til årsoppgjøret!

 1. Hva er egentlig årsoppgjør?
  Årsoppgjøret er ikke noe verre enn en status, oppsummering og oversikt over året som har gått. Årsoppgjør er en samlebetegnelse, og omhandler en årsavslutning av områdene regnskap, skatt, merverdiavgift og lønn.

 2. Frister for årsoppgjør – datoene du burde notere deg!
  31. januar er frist for levering av aksjonærregisteroppgaven (AS)
  1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
  31. mai er frist for levering av skattemelding (ENK og AS)
  31. juli er frist for levering av årsregnskap (AS)

 3. Hvordan du oppdaterer og passer på at det er rett resultat i årsregnskapet
  • Ta en avstemming av alle balanseposter.
   Dette betyr at du skal vite bakgrunnen for hvilken verdi som ligger på konto 1000-2999 i regnskapet, også kalt eiendeler og gjeld.
  • Gjør en nøye gjennomgang av resultatet.
   Du skal se over at du har fått med deg alle inntekter og kostnader.
  • Utarbeidelse av årsregnskap (for regnskapspliktige)
   Fristen er ikke før 31. juli, men det er greit å ha i bakhodet, samt notere i kalenderen nå.
   Og selv om det ikke har direkte tilknytning til regnskapet, minner vi også om aksjonærregisteroppgaven. Alle eierforhold, utbytter osv. skal meldes inn innen 31. januar i året etter.

 4. Ajourfør året med tanke på a-melding og lønn!
  • Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast kontorsted skal innrapporteres.
  • All lønn som er utbetalt må være med på a-meldinger, den siste a-meldingen har leveringsfrist 5. januar i året etter.
  • Alle fordeler mottatt i arbeidsforhold må være innrapportert på a-meldinger i året.
   Dette er for eksempel fri bruk av telefon, fri bruk av internett, gaver utover grensene for gaver, bruk av arbeidsgivers bil og liknende.
    
 5. Skatt og årsoppgjør
  For å kunne beregne riktig skattemessig overskudd er du avhengig av å ha god kunnskap om det som ligger i balansen, og ha vurdert dette riktig. Samtidig må resultatet være rett.
  Du må ta stilling til alt som kan påvirke skatt og formue for selskapet. For eksempel eiendom, driftsmidler og avskrivninger, tapsavsetninger, bruk av bil, aksjer, tap og gevinst, med mer.
  Alle forsikringer som er av privat karakter som er dekket av arbeidsgiver (private reiseforsikringer, helseforsikringer med mer) må være innrapportert på a-meldinger i året.
  Sammenstillingsoppgaver på lønn skal være sendt arbeidstaker innen 1. februar i året etter.

  Noter i kalenderen: Utarbeidelse av skattemelding med vedlegg – frist 31. mai.
 6. Pass på at du har levert alle mva-oppgaver!
  • Sørg for at du har bokført og innrapportert alt av mva-pliktig inntekt, og fått med deg alle mva-fradrag.
  • Pass på at du har levert alle mva-oppgaver, og eventuelt kompensasjonsoppgaver for de det skulle gjelde.
  • Sjekk at du har betalt og eventuelt tatt fradrag for mva på fjernleverbare tjenester.
  • Siste mva-oppgave leveres 10. februar, eller 10. mars for de som har årstermin.

 7. Årsoppgjøret kort oppsummert
  Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper (samt andre selskaper) gjøre opp for året som har gått, og dette kalles for årsoppgjør. Det handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn for regnskapspliktige er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det står til med bedriften.
Vi hjelper deg mer enn gjerne med både regnskapet og årsoppgjøret! Vi har gode rutiner, oppfølgingssystemer, og god kompetanse hos våre ansatte!

Likviditet, enkelt forklart

Likviditet er viktig, men hva er egentlig likviditet? Likviditet er kort fortalt pengeflyten i selskapet ditt,
penger inn og penger ut.

Hva er god likviditet?
God likviditet er et overskudd med penger i selskapet. Det betyr at du ikke trenger å tenke på penger når det gjelder å betale de løpende utgiftene og gjelden som selskapet har (herunder lån, mva, arbeidsgiveravgift og skatt).
Det er alltid tilfredsstillende å kunne trykke «betal» på en faktura, fordi du ikke har bekymringer i forhold til betalingen. Når arbeidsgiveravgiften forfaller i midten av måneden – da vet du at det er penger nok til å betale den. Dette er god likviditet.

Hvordan får du god likviditet?
Nå som vi har forklart enkelt hva god likviditet er ønsker du kanskje å vite hvordan du kan oppnå dette for din bedrift?
Det finnes flere måter å oppnå god likviditet på, og det kan foregå på ulike måter i ulike former.
Her tar vi for oss noen:

 • Enten er du så heldig at du selger en tjeneste eller et produkt som gir deg umiddelbart overskudd. I tillegg til dette har du enten kontantomsetning eller veldig gode betalere (og kort forfallsfrist). Når du først har overskuddet planlegger du pengebruken godt, for du vet at det skal holde til neste overskudd kommer.
  Du kan sammenligne dette med lønn fra en arbeidsgiver. Når du har fått lønnen din må du som ansatt først dekke de faste utgiftene dine: lån, strøm, telefon, bil, mat og klær – før du kan bruke lønnen til å ta deg en velfortjent ferie.
 • Det å få med en investor (eller at du selv opptrer som en investor) i selskapet er en annen mulighet for å oppnå god likviditet.
 • Lån eller en kassekreditt kan benyttes for å bidra til en bedre likviditet i en vekstfase. Vær oppmerksom på at lån og kassekreditt må betales tilbake – med renter. Derfor anbefaler vi deg å planlegge godt om du ønsker å gå for denne løsningen i perioder hvor du har behov for bedre likviditet.

Hvordan bruke den frie likviditeten?
Først og fremst er det fint å ha en likviditetsreserve i selskapet. Dette fungerer som en trygghet og en buffer som dekker faste kostnader i usikre tider. Dette er spesielt viktig når man har ansatte i selskapet, som igjen er avhengig av at selskapet driftes på en trygg og god måte.

Det kan være at du har behov for nytt utstyr, som koster dyrt. Dette kan være en maskin, bil i firmaet eller liknende. Dette vil kreve mye av likviditeten din, og da vil det være lurt å tenke igjennom og vurdere om du skal bruke den frie likviditeten (pengene du har til overs) eller ta opp et lån. Eventuelt kan det å lease utstyret også være en mulighet. Leasing gir en forutsigbar utgift per måned, og du slipper å forholde deg til verditap og eventuelt salg i fremtiden.
Utstyr og eiendeler som bil, maskiner og inventar vil over tid med all sannsynlighet ha et verditap, og derfor kan det være smart med en vurdering av hvordan du skal investere. Bolig vil være en form for eiendel hvor risikoen for verditap er mindre sannsynlig.

Fri likviditet kan også investeres i vekst, ny ansatt eller andre måter hvor du i en eller annen grad får en avkastning på pengene – eller hvor de plasseres trygt, men med en potensiell avkastning.
Uansett hvilken løsning som er best for deg ved slike valg anbefaler vi at du tenker langsiktig!

Sett opp et likviditetsbudsjett
Et likviditetsbudsjett er et nyttig budsjett, eller verktøy om du ønsker. Her lages en planlegger og oversikt for alle pengene som skal ut, så vel som penger som skal inn.
Et likviditetsbudsjett kan være et kritisk verktøy i perioder, spesielt i perioder med stram likviditet og stram økonomi generelt. Likviditetsbudsjett kan rett og slett være til enormt god hjelp – og hjelpe deg til å styre fokuset ditt.

Vi i SkyA kan hjelpe deg med et likviditetsbudsjett, og vi kan bistå og passe på at alle regninger blir betalt, samt være i forkant i perioder hvor du har behov for det.

Snakk med oss, og fortell oss om behovet ditt!
Telefon: 99 58 49 39 eller epost: charlotte@skya24.no

Velkommen til oss i Sky Accounting – eller Skya, som vi liker å kalle oss.

Regnskapsførere med bred og lang erfaring innenfor regnskap (heldigvis!), en gjeng som ønsker at du skal lykkes i din bedrift, og vårt regnskap er selvsagt skybasert – derav navnet Skya.

Vi tar vare på deg – og regnskapet ditt

Selv om tall og økonomisystemer er vår greie, er vi like investert i menneskene vi jobber med.
Vi elsker smarte systemer, fordi det gjør alle sin hverdag så mye bedre. Derfor holder vi oss oppdatert av hva som er av alternativer på markedet, og benytter det som fungerer best – til dine behov.
Vi vet at noen perioder er tøffe, og da kobler vi oss gjerne på for å se hvilke løsninger som finnes for din bedrift. Vi liker det veldig godt når vi kan jobbe sammen for å få bedre oversikt, kontroll og ikke minst når vi ser at tallene blir gode og bedriften din blomstrer.

Vi tilpasser oss – og er den regnskapsføreren du trenger

Vi vet at du noen ganger klarer å gjøre mye av regnskapet og det administrative selv, og vi vet at noen ganger så har du egentlig ikke tid.
Vi kjenner daglige ledere som har et enormt økonomisk og administrativt fokus,
og vi kjenner daglige ledere som helst kunne ønske at økonomi og administrasjon ikke eksisterte.

Vi har fagkompetanse innen mer enn bare regnskap

Selvfølgelig skal du ha et godt regnskapssystem tilpasset ditt behov:

 • Lønn og administrasjon (levering av kvitteringer, utlegg, reiseregninger, lønnsinfo og utlevering av lønnsslipper)
 • Regnskap og bokføring (implementering av god arbeidsmetodikk og bruk av gode systemer for å effektivisere dokumentasjon, regnskapsførsel, bokføring og betaling av regninger)
 • Automatiseringer og integrasjoner, der det er hensiktsmessig

Samtidig ønsker vi at Skya skal være regnskapsbyrået som bidrar med det vi kan, når det er relevant. Hos oss har vi nemlig ekspertfelt på alt fra regnskap og regnskapssystemer, til eiendom og forretningsutvikling. Flere av våre regnskapsførere har selv lang fartstid som bedriftseiere – det gir en merverdi for våre kunder.

Vi investerer i deg og din bedrift

Skya er regnskapsbyrået som bryr seg om det du bryr deg om. For deg forstår vi at disse tingene er viktig.
Vi i Skya ønsker ikke bare å være ditt regnskapsbyrå, men også din samarbeidspartner!
Derfor vil vi gjerne vite hva du har behov for, og hvordan vi kan gjøre din hverdag lettere.

Tenker du at vi kan være regnskapsbyrået for deg og din bedrift? Ta kontakt med oss for en uformell prat på telefon:
99 58 49 39 eller epost: charlotte@skya24.no