Barnehageregnskap

Vi kan barnehager!

Vi har ansatte hos oss med lang og god erfaring med regnskap for barnehager, herunder regnskap og bokføring, fakturering, oppfølging av innbetalinger, lønn, innrapporteringer (pass og stell av barn/BASIL) og drift av barnehager.

Vi bistår med «alt» – og vi strekker oss langt for at dere skal bli fornøyde! Vårt mål er at dere skal kunne fokusere på barnehagen og drift av barnehagen deres, og oppleve en god samarbeidspartner i oss – hvor regnskapet og det som hører med holdes i orden!

Hos Sky Accounting er vi opptatt av å få til et tett og godt samarbeid hvor vi blir kjent med dere og forstår deres behov og deres drift. På denne måten kan vil tilpasse oss best mulig, og vi er fleksible i arbeidsdelingen dersom dere ønsker å håndtere noe av det administrative på egenhånd – eller om dere ønsker at vi håndterer alt.

Systemer

Vi benytter i dag Tripletex og 24SevenOffice som er gode og ledende regnskapssystemer på nett. Vi kan komme med innspill til hva som passer for dere. Vi har også kjennskap til Barn-nett som har flere løsninger for barnehager, blant annet fakturering, HMS og personal.

Fakturering og purring

Vi er godt kjent med fakturering og oppfølging av kundefordringer (foreldreinnbetalinger) hos barnehager. Vi har god erfaring med at vi foretar purringer av utestående, da dette ofte kan føles ubehagelig for dere som har den daglige kontakten i barnehagen.

Vi har god kunnskap om og erfaring med fakturering av enkeltbarn, søskenmoderasjon, vedtak om redusert betaling, og kan komme med innspill til hvordan man håndterer fakturering ved for eksempel skilsmisser. Fakturaløsningene våre er elektroniske – vi kan således tilby fakturering på efaktura, epost og selvfølgelig per post.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om hvordan vi kan håndtere faktureringen for dere!

Regnskap

Regnskap er kjernevirksomheten vår – og vi vet hvor viktig det er at dere kan følge regnskapet deres løpende! Vi benytter systemer som gjør at dere har innsyn i regnskapet på nett. Vi fører regnskapet løpende, alle fakturaer og lønninger betales direkte fra regnskapssystemet. Regnskapet er oppdatert til enhver tid. Eventuelle periodiseringer og avskrivninger gjøres fortløpende.

Lønn

Vi vet hvor viktig det er med rett lønn til rett tid! Vi har mange års erfaring med å kjøre lønn, og vi bruker elektroniske lønnssystemer slik at de ansatte får tilgang på lønnsslipper i egen nettløsning, app eller på e-post. De ansatte kan også levere utlegg og reiseregninger elektronisk.

I barnehager med mange ansatte kan vi også håndtere lønnen i vår «egen» svært profesjonelle lønnsavdeling – Norsk Lønn AS, et eget selskap som kun har spesialisert seg på lønn, og hvor de benytter de mest moderne løsningene.

Drift av barnehager

Vi har et privilegium av å kunne føre regnskapet og samarbeide tett med så mange flotte barnehager, og etter hvert har vi blitt godt kjent med hvordan ulike barnehager velger å drive. Vi sparrer gjerne med dere, og kommer med råd og innspill – selvfølgelig uten at vi gjør konkrete sammenligninger. Det er viktig for oss at vi ivaretar nettopp deres interesser.

Samarbeidspartnere

Å knytte til seg gode samarbeidspartnere er noe vi har fokus på for at vi skal kunne hjelpe deg og din bedrift best mulig! Foruten Norsk Lønn AS så samarbeider vi også med Marianne Ostrøm (Ostrøm Ordner Opp AS) – Marianne er genuint opptatt av sunn drift av barnehager og ikke minst utvikling av ledere, og kan bistå innenfor områdene ledelse, organisasjon, pedagogikk og fag. Vi anbefaler å ta turen innom hennes nettside!

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud i dag!