Idrettsregnskap

Idrettsregnskap er en egen bransjesatsning i regi av Idrettsregnskap AS – et samarbeidende selskap av Sky Accounting.

Med et brennende engasjement for idrett og regnskap jobber de for å forenkle regnskapshverdagen for klubbene.

I tillegg til regnskaps- og lønnstjenester kan de hjelpe klubben med momskompensasjon, søknad om spillemidler, og bidra med god kunnskap om andre stønadsordninger for idretten.

Les mer på idrettsregnskap.no!